Tiền Giang: Phật giáo huyện Châu Thành cúng dường trường hạ

PSO – An cư kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tại Việt Nam, hàng năm cứ đến mùa mưa, sau những ngày hân hoan đón mừng Phật Đản, chư Tăng Ni bắt đầu tập trung cấm túc An cư, dành thời gian trao dồi kinh luật luận, chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoằng pháp trong quá trình thực hành Phật sự, để có thêm hành trang vững vàng hơn cho những ngày hành đạo sắp tới. Đây cũng là thời gian mà quý Phật tử từ khắp nơi phát tâm trở về các trú xứ An cư để cúng dường hộ hạ, thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đức Phật giao phó “hộ Pháp an Tăng”.

Với tinh thần đó, ngày 9/6/2019 (nhằm ngày mùng 7/5 năm Kỷ Hợi), chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, quý Phật tử tổ chức chuyến thăm viếng, cúng dường 4 điểm An cư kiết hạ trong tỉnh Tiền Giang: Tổ đình Vĩnh Tràng, chùa Phật Ân, chùa Phổ Đức và tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu.

Đại đức Thích Trung Chánh – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành làm trưởng đoàn cùng với ĐĐ. Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng BTS Phật giáo huyện; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, cùng hơn 400 Phật tử đại diện các đạo tràng trong huyện cùng tháp tùng đoàn.

Tại các điểm An cư, chư đại diện đoàn dâng lời vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức Ban Chức sự và chư hành giả An cư. Để tạo duyên lành cho Phật tử, Đại đức cũng đã dâng lời tác bạch cúng dường, góp phần tạo thuận duyên cho chư hành giả an tâm tu học trong ba tháng mùa mưa.

Sau khi đoàn tác bạch cúng dường, đại diện chư hành giả tại các điểm An cư đều có lời ghi nhận, đồng thời tán thán công đức của chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN huyện Châu Thành và Phật tử trong đoàn đã phát tâm hỗ trợ cúng dường tịnh tài, tịnh vật, giúp cho Tăng Ni an tâm tu học, hoàn thành khóa hạ Phật lịch 2563.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong chuyến đi:

Tác bạch cúng dường tại trường hạ tổ đình Vĩnh Tràng

Tại trường hạ chùa Phật Ân

Hình ảnh tại trường hạ Phổ Đức

Hình ảnh tại trường hạ tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu

 

Như Tùng