Tiền Giang: Phân ban Ni giới tỉnh thăm và cúng dường chư hành giả An cư

PSO – Trong tinh thần thượng tôn Giới luật, mến mộ nếp sống An cư tịnh tu của chư Tăng Ni, ngày 13/6/2019 (nhằm ngày 11/5 năm Kỷ Hợi), Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang do Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức viếng thăm, đảnh lễ cúng dường chư hành giả đang An cư tại 4 điểm Hạ trường trong tỉnh Tiền Giang.

Cùng đi với đoàn có quý Ni trưởng Chứng minh PBNG tỉnh: Ni trưởng Tân Liên, NT. Thích Nữ Minh Châu, NT. Thích Nữ Long Chơn; NS. Thích Nữ Minh Nhẫn – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng PBNG tỉnh; quý Ni sư, Sư cô trong PBNG tỉnh Tiền Giang; quý Sư cô Trụ trì một số tự viện trong tỉnh cùng đông đảo chư Phật tử tháp tùng đoàn.

Tại hai trường hạ chư Tăng: Tổ đình Vĩnh Tràng và chùa Phật Ân, NT. Thích Nữ Tịnh Nghiêm đã thay mặt đoàn dâng lời vấn an sức khỏe chư Tôn đức Ban Chức sự Hạ trường và chư Tăng hành giả đang An cư. Kính chúc quý ngài thân khỏe tâm an để cộng trụ tịnh tu trong ba tháng mùa mưa. Với lòng bi mẫn sẵn có, kính xin quý ngài thọ nhận phẩm vật tịnh tài của chư Phật tử dâng cúng trợ duyên ngõ hầu kết tạo duyên phước điền Tam bảo cho hàng cận sự học Phật.

Thay mặt chư hành giả An cư, chư Tôn đức Tăng cũng có lời tán dương hạnh lành, khiêm hạ của quý Ni trưởng, Ni sư trong PBNG tỉnh đã dành thời gian quý báu hướng dẫn chư Ni và Phật tử đến thăm viếng, cúng dường chư hành giả An cư tại các Hạ trường. Chúc nguyện cho Ni chúng luôn hòa kính trong tu tập và hành đạo. Nguyện cho quý Phật tử trong đoàn luôn thành tựu thắng duyên, kiết tường an lạc.

Tại hai trường hạ chư Ni: Tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu và chùa Phổ Đức, chư Tôn đức Ni trong đoàn được lắng nghe đại diện các Hạ trường báo cáo tình hình sinh hoạt, tu tập của chư hành giả An cư. Theo đó, năm này chư Ni tại tỉnh nhà tập trung An cư tại hai trú xứ trên 200 vị. Được sự quan tâm của chư Tôn đức đại Tăng BTC khóa An cư và sự chỉ dạy tận tình của chư Ni trong Ban Chức sự, Ni chúng hành giả cảm nhận rất vui và an lành trong từng thời khóa tu học.

Thay mặt Ban Chứng minh PBNG tỉnh, NT. Tân Liên cũng có lời sách tấn đến chư hành giả An cư. Ni trưởng rất vui mừng vì thấy được sự vui tu, ham học của chư Ni trẻ. Đặc biệt là sự nhiệt tâm giữ gìn tòng lâm quy củ của chư Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, quý vị đã gát lại bao công việc nơi bản tự để cấm túc An cư, giữ gìn truyền thống đức Phật chế định, đây là điều rất đáng trân quý. Chúc cho quý vị đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong những ngày cộng tu thanh tịnh.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

Đoàn tác bạch cúng dường tại Trường hạ tổ đình Vĩnh Tràng

Tại chùa Phật Ân

Tại trường hạ chùa Phổ Đức

Tại Trường hạ tổ đình Sắc Tứ Linh Thứu

              

          Như Tùng