Cà Mau: Trường hạ Ni chùa Kim Sơn cung đón phái đoàn Phân Ban Ni Giới Trung Ương

PSO – Sáng ngày 11/07/2019 (09/06/Kỷ Hợi), chư Ni hành giả An cư chùa Kim Sơn, đồng trang nghiêm cung đón phái đoàn Phân ban Ni giới Trung Ương( PBNG TƯ) do NT. Thích Nữ Như Như – Phó phân ban Ni giới Trung Ương Kiêm trưởng tiểu ban hoằng pháp PBNG TƯ; NT. Thích Nữ Như Huệ – Phó phân ban Ni giới Trung Ương Kiêm trưởng tiểu ban truyền thông PBNG TƯ; NS. Thích Nữ Như Thiện – UV PBNG TƯ – Trụ trì chùa Viên Minh Q10 TP.HCM; NS.Thích Nữ Như Dung – UV PBNG TƯ – Trụ trì chùa Long Vân TP. Biên Hòa; NS. Thích Nữ Tịnh Nhã – UV PBNG TƯ – Trụ trì Lan Nhã Thiền Tự TP. HCM; Cùng Chư Tôn đức Ni – Ủy viên phân ban Ni giới TƯ, đã hướng dẫn Phật tử trở về quê hương Cà Mau thăm và cúng dường trường hạ Ni chùa Kim Sơn, Khóm 8, phường 6, TP. Cà Mau. Đón tiếp phái đoàn, Phân ban Ni giới tỉnh Cà Mau có NS. Thích Nữ Phước Liễu – Cố vấn Phân ban Ni giới TƯ- Thiền chủ trường hạ Ni ; NS. Thích Nữ Diệu Liên – Phó phân ban Ni giới tỉnh; NS. Thích Nữ Anh Liên – phó phân ban Ni giới tỉnh; NS. Thích Nữ Diệu Chánh – Ủy viên phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS GHPGVN tỉnh – Kiêm trưởng ban từ thiện GHPGVN tỉnh. Cùng quý Ni Sư trong phân ban Ni giới tỉnh và trên 80 hành giả Ni hiện diện tại hạ trường chùa Kim Sơn cung kính nghinh đón. 
Trước đại hùng bửu điện trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị NS, Thích Nữ Tịnh Nhã đã thay mặt phái đoàn tuyên đọc bức tâm thư của Ni Trưởng thượng Tịnh hạ Nguyện đã gởi đến chư Ni hành giả An cư PL. 2563- DL. 2019 trên cả nước đôi dòng tâm huyết sách tấn; “Truyền thống An cư Kiết hạ vô cùng cao quý từ ngàn xưa luôn được Ni giới Việt Nam nghiêm túc thực hiện. Điều này khiến cho Ni trưởng rất hạnh phúc và tự hào về những người con gái của Đức Thế Tôn trên đất Việt Nam Thân yêu….các vị hãy nhớ công lao khó nhọc của đàn việt mà dốc chí tu hành cho có kết quả, do vậy các hành giả chớ quên chí nguyện “ thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”cần chuyên công phu, sám hối, lập công bồi đức nhiều hơn nữa để tăng trưởng phúc lành an lạc cho hôm nay và giải thoát ở ngày mai……”

Nhân dịp này, NS. Thích Nữ Diệu Chánh đại diện cho chư Ni trường hạ có đôi lời kính vấn an sức khỏe quý Ni trưởng, Ni sư PBNG TƯ và báo cáo các công tác Phật sự, tình hình sinh hoạt, sự tu học và số lượng hành giả sau hơn một tháng an trú tu học và Phân ban Ni giới tỉnh cũng tổ chức các khóa tu mùa hè cho các em học sinh trong tỉnh và những công tác thiện nguyện. Quý Ni trưởng, quý Ni sư vì thương mến Cà Mau cho nên không ngại đường xa tuổi cao trở về viếng thăm hạ trường, NT Thích Nữ Như Huệ có đôi lời sách tấn đến các hành giả An cư cố gắng tu hành sống trong lục hòa kỉnh pháp bảo bọc đỡ nâng nhau để cùng tiến bộ.Tiếp đến NS Thích Nữ Như Dung cũng có đôi lời sách tấn đến Chư hành giả; Ni Sư rất hoan hỷ vui mừng phân ban Ni giới tỉnh Cà Mau làm được nhiều Phật sự và là tỉnh nằm cuối trời tổ quốc mà có đến 88 vị hành giả trong khi đó cũng có các điểm hạ trường chỉ có 50 vị đây là một điều rất đáng tán dương khích lệ tinh thần và hạnh phúc nhất quê hương Cà Mau có một điểm An cư và chư Ni hành giả An cư vân tập về cùng nhau tu học. Ni Sư cũng khuyên các hành giả cố gắng tu hành và hoằng dương Phật pháp.
NT. Thích Nữ Như Như cũng có đôi lời sách tấn các hành giả An cư cố gắng tu tập thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ để xứng danh những con gái của Đức Như Lai.Đại diện Phân ban Ni giới tỉnh NS. Thích Nữ Diệu Chánh thành tâm tri ân đến quý Ni trưởng, Ni Sư phân ban Ni giới TƯ đường xá xa xôi mà quang lâm đến viếng thăm và sách tấn chúng con trong mùa An cư kiết hạ và cũng xin tri ân quý thiện nam tín nữ Phật tử đã cúng dường trợ duyên cho quý sư cô an tâm tu học trong 3 tháng. 
Và sau cùng quý Ni trưởng, Ni sư trong PBNG TƯ niêm hương bạch Phật và đại diện diện Phật tử trong đoàn dâng lời tác bạch cúng dường.
Những hình ảnh được ghi nhận:

Linh Thoại